Wersja tekstowa strony dla słabowidzących
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
Poradnik
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500 plus
fundusz alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
wtorek, 31 maja 2016r.

Kliknij na baner aby uzyskać więcej informacji

Komunikat

Informujemy, że z dniem 17 marca 2016r. uległ zmianie adres siedziby MOPR przy ul. Grodzkiej 7.
Nowy adres:
ul. Marii Koryznowej 2d
20-137 Lublin

więcej »

Zaproszenie

03.06.2016r.

Pracownicy Sekcji Pracy Socjalnej Nr 20 Filii Nr 5 MOPR zapraszają na "Dzień Sąsiada", który odbędzie się na skwerze przy Tawernie "La Traviata" nad Zalewem Zemborzyckim

więcej »

Zaproszenie

31.05.2016r.

Zapraszamy mieszkańców Miasta Lublin na Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które odbędą się na terenie Domu Młodzieży SOS w Lublinie przy ul. Jutrzenki 1

więcej »

Nabór wniosków

16.05.2016r.

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

więcej »

Rodzina 500+

Komunikat

Komunikat w sprawie wniosków o świadczenie wychowawcze składanych drogą elektroniczną

więcej »

Asystent dziecka i osoby
niepełnosprawnej

W związku z dużym zainteresowaniem za strony środowiska osób niepełnosprawnych już po raz czwarty uruchomiono program "Asystent osoby niepełnosprawnej, Asystent
dziecka niepełnosprawnego"

więcej »

Dodatek wychowawczy

Rodzina zastępcza

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w wys. świadczenia wychowawczego tj. 500 zł miesięcznie

więcej »

Konkurs plastyczny i literacki

Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej ogłasza konkurs plastyczny i literacki pt. "Świat widziany przez zaczarowane okulary" w ramach planowanego Pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Lublin

więcej »

Spotkanie profilaktyczno-wychowawcze

05.05.2016r.

W Gimnazjum Nr 16 odbyło się spotkanie o charakterze profilaktyczno-wychowawczym zorganizowane przez pracownków socjalnych Sekcji Pracy Socjalnej Nr 22 Filii Nr 4 MOPR oraz pedagoga szkolnego

więcej »

Działanie środowiskowe

22.04.2016r.

Pracownicy Filii Nr 1 Sekcji Pracy Socjalnej Nr 16 wraz z partnerami zorganizowali spotkanie z teatrem klasycznym - komedia Jeana Baptiste Moliera "Mieszczanin Szlachcicem" w Domu Kultury Kalinowszczyzna

więcej »

Komunikat

MOPR Lublin zaprasza organizacje pozarządowe do zapoznania się z zasadami dotyczącymi "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - edycja w 2016 roku

więcej »

Wynik naboru Partnera do projektu

13.04.2016r.

Wynik naboru partnera do projektu w ramach konkursu zamkniętego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 "Aktywne włączenie"

więcej »

Dzień Kobiet w Lublinie

06.03.2016r.

W najbliższą niedzielę 6 marca z okazji Dnia Kobiet odbędzie się akcja prozdrowotna "Miasteczko Zdrowia i Urody" skierowana do mieszkanek Lublina

więcej »

Komunikat

W związku z powstającymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie św. wychowawczego informujemy, że są to próby wprowdzenia w błąd obywateli w żaden sposób niezwiązane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

więcej »

Rodziny wspierające

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą non profit na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

więcej »

Wnioski i oświadczenia

Świadczenia rodzinne i fundusz aliment.

Wnioski do pobrania w sprawach o zasiłki rodzinne i dodatki, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne

więcej »

Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014r. realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, którego głównym celem jest udzielenie wsparcia poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków

więcej »

Świadczenia rodzinne - informacja

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 lipca 2015r. poz. 995 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, wchodząca w życie od dnia 1 stycznia 2016r.

więcej »

Świadczenia rodzinne - informacja

Informacja dot. zmiany ustawy o ubezpieczniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2015 r. poz. 1506)

więcej »

Świadczenia rodzinne - informacja

Informacja dotycząca podstawowych warunków przyznawania nowego świadczenia rodzinnego - świadczenia rodzicielskiego

więcej »

Świadczenia rodzinne - komunikat

Komunikat o zmianie kwot kryteriów oraz wysokości niektórych świadczeń rodzinnych

więcej »

Szkolenie edukacyjno-profilaktyczne

09.02.2016r.

W Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów przy ul. Maszynowej 2 odbyło się szkolenie edukacyjno-profilaktyczne w ramach 24 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy "Mierzymy wysoko"

więcej »

Szkolenie edukacyjno-profilaktyczne

08.02.2016r.

W siedzibie Sekcji Pracy Socjalnej Nr 4 Filii Nr 1 odbyło się szkolenie edukacyjno-profilaktyczne pt. "Mierzmy wysoko" skierowane do seniorów zamieszkujących na terenie Filii Nr 1

więcej »

Zabawa Choinkowa

22.01.2016r.

W Domu Kultury Kalinowszczyzna odbyła się Zabawa Choinkowa dla 40 dzieci (27 rodzin) z obszaru działania Filii Nr 1 Sekcji Pracy Socjalnej Nr 16

więcej »

Archiwum: » 2015 » 2014 » 2013 » 2012