Wersja tekstowa strony dla słabowidzących
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Poradnik i kontakt
poradnik
inf. dla osob niesłyszących
adresy i telefony
współpraca z mediami
gdzie się udać
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
inne
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty EU
Projekt systemowy
Mieszkanie i praca
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Bezpieczna przystań
Indywidualny Plan Działania
Własna firma - Twój sukces
Dialog międzykulturowy
Inny dom
Wspólny dom - Polska
Praca socjalna z imigrantami
STOP bierności
ROMA
Sami Sobie
Awans
EDUPART
@lterEgo
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 25 maja 2015r.

Program "Aktywny Samorząd" 2015

modyfikacja treści

Oddział Lubelski PFRON uprzejmie informuje, że Rada Nadzorcza PFRON podjęła decyzję o modyfikacji treści pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

więcej »

Program "Aktywny Samorząd" 2015

zmiany w module II

Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015 roku.

więcej »

Program "Aktywny Samorząd" 2015

Komunikat w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2015r., którego realizatorem w imieniu Gminy Lublin jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

więcej »

Asystent osoby niepełnosprawnej
w 2015r.

Od 1 kwietnia 2015r. rozpoczęła się realizacja zadania zleconego w ramach "Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2013-2015" "Świadczenie usług asystenta
osoby niepełnosprawnej"

więcej »

Zaproszenie na Festyn

01.06.2015r.

1 czerwca 2015r. na placu zamkowym oraz na błoniach pod zamkiem odbędzie się I Wojewódzki Festyn "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczna Lubelszczyzna"

więcej »

Zaproszenie na Festyn

30.05.2015

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 23 z siedzibą przy ul. Wł. Jagiełły 16 Filii Nr 2 zaprasza mieszkańców osiedla Felin do wzięcia udziału w XII edycji festynu "Rodzina - Felina" pod hasłem "Bawmy się razem"

więcej »

Nabór wniosków

18.05.2015

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

więcej »

Bezpłatne porady ekspertów

Miejski Urząd Pracy zaprasza bezrobotnych mieszkańców Lublina do korzystania z bezpłatnych porad ekspertów z zakresu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, prawa pracy i dostępnych ofert wsparcia

więcej »

Bezpłatne porady prawne
i obywatelskie

Lubelski Ośrodek Samopomocy serdecznie zaprasza na bezpłatne porady prawne i obywatelskie organizowane w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich

więcej »

Konkurs "Kreator miejsc pracy"

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej organizuje konkurs dla najlepszych pracodawców. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz zatrudnili najwięcej pracowników w 2014r.

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

maj 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu maju

więcej »

Podziękowania

Serdecznie podziękowaniania dla Pana Prezesa Fabryki Cukierków "Pszczółka" za przekazanie słodkich upominków dla uczestników Programów Aktywności Lokalnej "Potrzebni sobie nawzajem" oraz "Rodzina to my"

więcej »

Podziękowania

Serdecznie podziękowaniania dla Caritas Archidiecezji Lubelskiej za przekazanie słodkich upominków dla uczestników Programów Aktywności Lokalnej "Potrzebni sobie nawzajem" oraz "Rodzina to my"

więcej »

II edycja zajęć sportowo-rekreacyjnych

22.04.2015r.

Filia Nr 3 MOPR wraz z współorganizatorami zaprasza na bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne na świeżym powietrzu przy siłowni "pod chmurką" na osiedlu im. Adama Mickiewicza

więcej »

Spotkanie międzypokoleniowe

22.04.2015r.

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 12 Filii Nr 2 MOPR serdecznie zaprasza seniorów oraz młodzież do wzięcia udziału w spotkaniu międzypokoleniowym pn. "Kultura i tradycje Lubelszczyzny"

więcej »

Spotkanie koła chorych na Hashimoto

21.04.2015r.

Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hashimoto zaprasza na spotkanie poświęcone chorobom tarczycy, które odbędzie się w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Leszczyńskiego 23

więcej »

Spotkanie edukacyjne

16.04.2015r.

W Domu Nadziei Caritas przy al. Unii Lubelskiej 15 odbyło się spotkanie edukacyjne pt: "Rola asystenta w życiu osoby niepełnosprawnej" w ramach Programu Aktywności Lokalnej "Profesjonalny asystent osoby niepełnosprawnej".

więcej »

Spotkanie Wielkanocne

14.04.2015r.

W Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Antoniny Grygowej 4B odbyło się Spotkanie Wielkanocne z udziałem Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski Ks. Biskupa Artura Mizińskiego

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

kwiecień 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu kwietniu

więcej »

Śniadanie wielkanocne

31.03.2015r.

Pracownicy Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Bezdomnych Filii Nr 5 zorganizowali śniadanie wielkanocne dla podopiecznych Ośrodka

więcej »

Projekt pn. "Być na prostej"

25.03.2015r.

W siedzibie Środowiskowego Hufca Pracy przy ul. Łabędziej 16 w Lublinie odbędzie się spotkanie integracyjne uczestników Projektu pn. "Być na prostej" - skierowany do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

więcej »

Wernisaż prac

23-25.03.2015r.

W Trybunale Koronnym odbył się wernisaż prac wykonanych własnoręcznie przez uczestników Programu Aktywności Lokalnej "Potrzebni sobie nawzajem"

więcej »

Spotkanie integracyjne seniorów

20.03.2015r.

W siedzibie Zespołu Ośrodków Wsparcia - Centrum Usług Socjalnych w Lublinie przy ul. Lwowskiej 28 odbyło się spotkanie integracyjne seniorów działających w kółku teatralnym

więcej »

Spotkanie pt. "Łączymy pokolenia"

20.03.2015r.

W Środowiskowym Domu Samopomocy "Kalina" odbyło się spotkanie integracyjne pt. "Łączymy pokolenia", które stanowiło działanie o charakterze środ. realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej "Rodzina to my"

więcej »

Wyniki naborów

16.03.2015r.

Wyniki naborów na wolne stanowiska pracy w dziale ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

marzec 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu marcu

więcej »

Konkurs "Seniorzy w akcji"

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie "Seniorzy w akcji" Inkubator + dotacje

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

luty 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu lutym

więcej »

Działanie środowiskowe

27.02.2015r.

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 5 przy ul. Piekarskej 27 Filia Nr 5 MOPR zrealizowali działanie środowiskowe pt. "Miłość w Złotej Jesieni", skierowane do osób pozostających w związkach małżeńskich lub partnerskich

więcej »

Spotkanie z okazji tłustego czwartku

12.02.2015r.

W siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo odbyło się "Spotkanie z okazji tłustego czwartku", zorganizowane przez pracowników socjalnych Sekcji Pracy Socjalnej Nr 23 Filii Nr 2

więcej »

Ferie zimowe

2-13.02.2015r.

W okresie ferii zimowych w Centrum Aktywności Środowiskowej realizowana była oferta wypoczynku zimowego skierowana do wszystkich uczestników placówki

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

styczeń 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu styczniu

więcej »

Informacja

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej udziela bezpłatnego wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin z terenu województwa lubelskiego

więcej »

Informacja o konkursie

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w konkursie: "Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami" kierowanym do samorządów, jednostek publicznych i przedsiębiorców

więcej »

Informacja o projekcie

Centrum Szkoleń i Innowacji zaprasza do udziału w projekcie "Czas na staż!" skierowany do osób niepełnosprawnych, niezatrudnionych i mieszkających na terenie województwa lubelskiego

więcej »

Archiwum: 2014 » 2013 » 2012 » 2011 » 2010 »