Wersja tekstowa strony dla słabowidzących
piątek, 30 stycznia 2015r.

Pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym w okresie
jesienno-zimowym

uwaga Zwracamy się do mieszkańców Lublina o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy w okresie jesienno-zimowym

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

styczeń 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu styczniu

więcej »

Informacja

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej udziela bezpłatnego wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin z terenu województwa lubelskiego

więcej »

Informacja o konkursie

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w konkursie: "Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami" kierowanym do samorządów, jednostek publicznych i przedsiębiorców

więcej »

Informacja o projekcie

Centrum Szkoleń i Innowacji zaprasza do udziału w projekcie "Czas na staż!" skierowany do osób niepełnosprawnych, niezatrudnionych i mieszkających na terenie województwa lubelskiego

więcej »

Wigilia Rodzin

19.12.2014

W Barze Kolejowym przy ulicy Gazowej 6 w Lublinie została zorganizowana Wigilia dla Rodzin z dziećmi zamieszkałych w obrębie działania Sekcji Pracy Socjalnej Nr 1, 2 oraz 15

więcej »

Infomacja o porozumieniu

18.12.2014

Informacja o przystąpieniu do Porozumienia w sprawie funkcjonowania w województwie lubelskim, Partnerstwa na rzecz realizacji zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży

więcej »

Ubieranie choinki osiedlowej

18.12.2014

Na osiedlu im. Adama Mickiewicza już po raz trzeci odbędzie się akcja ubierania choinki osiedlowej. Współorganizatorem wydarzenia jest Filia nr 3 MOPR

więcej »

Spotkanie Wigilijne

17.12.2014

W siedzibie Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów odbyło się "Międzypokoleniowe spotkanie Wigilijne".

więcej »

Wigilia

17.12.2014

W Barze "Kaprys" przy ul. Lwowskiej 6 została zorganizowana Wigilia dla Rodzin zamieszkałych na terenie działania Sekcji Pracy Socjalnej Nr 3 i Nr 4 Filii Nr 1 MOPR

więcej »

Spotkanie Opłatkowe

16.12.2014

Centrum Aktywności Środowiskowej wraz z Sekcją Pracy Socjalnej Nr 23 oraz Partnerami zorganizowali VIII Spotkanie Opłatkowe "Bądźmy razem"

więcej »

Zabawa Mikołajkowa

08.12.2014

Pracownicy Filii Nr 3, Sekcji Pracy Socjalnej Nr 6 ul. Jutrzenki 6 we współpracy z Domem Kultury "RUTA", ul. Różana 8 zorganizowali "Zabawę Mikołajkową"

więcej »

Święto wolontariatu

03.12.2014

W Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II odbędzie się spotkanie z okazji święta wolontariatu, stanowiące podsumowanie projektu "Aktywni i Potrzebni 50+"

więcej »

Nabór wniosków

25.11.2014

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - grudzień 2014r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu grudniu

więcej »

Dzień Pracownika Socjalnego

19.11.2014

Na Zamku Lubelskim odbyły się uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego

więcej »

Konferencja

07.11.2014

W Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie, przy ul. Ametystowej 22 odbyła się konferencja "Mieszkania chronione - szansą na usamodzielnienie i integrację społeczną"

więcej »

Spotkanie edukacyjne

05.11.2014

W siedzibie Fundacji na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Tacy Sami" odbyło się spotkanie edukacyjne zorganizowane przez Sekcję Pracy Socjalnej Nr 11 Filii Nr 2 MOPR, we współpracy z Fundacją na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Tacy Sami"

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - listopad 2014r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu listopadzie

więcej »

Spotkanie edukacyjne

31.10.2014

W siedzibie Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b w Lublinie odbyło się Spotkanie edukacyjne pod hasłem: "Razem przeciw uzależnieniom"

więcej »

Spotkanie integracyjne

29.10.2014

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 12 Filii Nr 2 MOPR, zorganizowali Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne połączone z panelem dyskusyjnym pn.: "Wyzwania stojące przed współczesną rodziną"

więcej »

Jubileusz

29.10.2014

W siedzibie Filii Nr 5 MOPR przy ul. Nałkowskich 114 obchodzony będzie Jubileusz 10-lecia Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

więcej »

Działanie środowiskowe

24.10.2014

Pracownicy Filii Nr 5 MOPR organizują spotkanie integracyjno-edukacyjne pt.: "Poznajmy się", realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej "Gotowi na start"

więcej »

Działanie środowiskowe - wykład

21.10.2014

Pracownicy Sekcji Pracy Socjalnej Nr 22 Filii Nr 4 MOPR wraz z współogranizatorami zapraszają na wykład pt. "Wybrane aspekty odpowiedzialności prawnej dzieci i rodziców w ich wzajemnych relacjach"

więcej »

Dzień Seniora na Czechowie

17.10.2014

Filia Nr 4 MOPR oraz Dzielnicowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Czechów" serdecznie zapraszają na uroczyste obchody Dnia Seniora na Czechowie pod nazwą "Barwy jesieni"

więcej »

Informacja

Od 1 grudnia 2014 roku w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia rozpoczyna swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z autyzmem

więcej »

Spotkanie - prelekcja

14.10.2014

W Sekcji Pracy Socjalnej Nr 4 Filii Nr 1 MOPR odbyło się spotkanie pt. pt. "Bezpieczny senior". Spotkanie miało charakter prelekcji wygłoszonej przez przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Lublinie

więcej »

Działanie środowiskowe

10.10.2014

Pracownicy Filii Nr 3 zapraszają na działanie o charakterze środowiskowym pt. "Święto pieczonego ziemniaka" realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej "Nowy wymiar życia"

więcej »

Konferencja

08.10.2014

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie zaprasza na konferencję pt. "Miłość w rodzinie jako funkcja czasu i zaangażowania", która odbędzie się w dniu 8 października 2014r.

więcej »

Ogłoszenie

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

więcej »

Wyniki konkursu

29.09.2014

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na łagodzeniu skutków ubóstwa poprzez nieodpłatne dystrybuowanie żywności na rzecz najuboższych mieszkańców M. Lublin i osób bezdomnych

więcej »

Informacja o wolnych miejscach

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Narutowicza 54 w Lublinie zaprasza dzieci w wieku 5-16 lat do udziału w zajęciach

więcej »

Informacja o wolnych miejscach

Świetlica Socjoterapeutyczna nr 1 w Lublinie przy ul. Głębokiej 11 posiada wolne miejsca i serdecznie zaprasza dzieci w wieku 7-15 lat do uczestnictwa w zajęciach

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - październik 2014r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu październiku

więcej »

Dzień Seniora

03.10.2014

W Domu Kultury LSM przy ul. Wallendroda 4a Seniorzy świętowali Dzień Seniora. Współorganiztorem wydarzenia była Filia Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

więcej »

Program "Aktywny Samorząd" 2014

Komunikat w sprawie zmian w realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"w 2014r., którego realizatorem w imieniu Gminy Lublin jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

więcej »

Program "Aktywny Samorząd" 2014

Uprzejmie informujemy, iż Miasto Lublin przystąpiło po raz kolejny do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

więcej »

Komunikat - świadczenia rodzinne

Informacja dot. wniosków na nowy okres zasiłkowy 2014/2015

więcej »

Komunikat - fundusz alimentacyjny

Informacja dot. wniosków na nowy okres zasiłkowy 2014/2015

więcej »

Komunikat - świadczenia rodzinne

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa wejdzie w życie z dniem 15 maja 2014r.

więcej »

Komunikat - świadczenia rodzinne

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, zmianie ulega wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

więcej »

Komunikat - osoby niepełnosprawne

Wizyta osoby niesłyszącej w MOPRPlanując wizytę w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie osoba uprawniona może skorzystać z usług tłumacza języka migowego

więcej »

Komunikat - świadczenia rodzinne

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku

więcej »

Piknik plenerowy

19.09.2014

Pracownicy Sekcji Pracy Socjalnej Nr 7 Filii Nr 2 oraz Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza zapraszają na V Piknik plenerowy "Ukłon dla Jesieni" poświęcony celebrowaniu starszego wieku, pożegnaniu lata i powitaniu jesieni

więcej »

Wyniki przetargu

09.09.2014

Wyniki przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie działań edukacyjno-społecznych dla projektu systemowego "Człowiek inwestycją w społeczeństwo" (II przetarg)

więcej »

Wynik otwartego konkursu

08.09.2014

Wynik otwartego konkursu ofert na zlecanie w 2014 roku realizacji zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - wrzesień 2014r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu wrześniu

więcej »

Nabór na stanowisko

29.08.2014

W ramach współpracy MOPR Lublin z organinizacjami pozarządowymi, informujemy o naborze na stanowisko Dyrektora SOS Wioski Dziecięcej - miejsce pracy: Kraśnik

więcej »

Nabór wniosków

20.08.2014

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

więcej »

Pozostałe wyniki przetargu

13.08.2014

Pozostałe wyniki przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie działań edukacyjno-społecznych dla projektu systemowego "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"

więcej »

Częściowe wyniki przetargu

11.08.2014

Częściowe wyniki przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie działań edukacyjno-społecznych dla projektu systemowego "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"

więcej »

Otwarty konkurs

07.08.2014

Otwarty konkurs ofert na zlecanie w 2014 roku realizacji zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej »

Wynik otwatego konkursu ofert

06.08.2014

Wynik otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2013-2015

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - sierpień 2014r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu sierpniu

więcej »

Projekt Partnerski

Fundacja Fuga Mundi - 02.06.2014-31.12.2015

Fundacja Fuga Mundi z MOPR i MUP w Lublinie oraz Spółdzielnią Socjalną "Koziołek" realizuje Projekt "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych..."

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - lipiec 2014r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu lipcu

więcej »

Spotkanie integracyjno-edukacyjne

04.07.2014

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 4 Filii Nr 1 zorganizowali spotkanie integracyjno-edukacyjne realizowane w ramach Działania o charakterze środowiskowym Programu Aktywności Lokalnej "Krok do przodu"

więcej »

Wyniki konkursu

27.06.2014

Wyniki otwartego konkursu ofert na zlecanie w 2014 roku realizacji zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej »

Lato w mieście 2014

Miasto Lublin zaprasza do aktywnego spędzenia wakacji pn. Lato w mieście 29.06-31.08.2014r.

więcej »

Festyn Rodzinny "Razem do lata"

26.06.2014

Centrum Aktywności Środowiskowej wraz z Sekcją Pracy Socjalnej Nr 23G i Dzielnicowym Domem Kultury "Bronowice" oraz Partnerzy zapraszają na VIII Festyn Rodzinny "Razem do lata"

więcej »

Festyn Osiedlowy na Wrotkowie

14.06.2014

Filia Nr 5 MOPR wraz ze współorganizatorami zaprasza na Festyn Osiedlowy na Wrotkowie, który odbędzie się na boisku szkolnym przy Gimnazjum nr 3, ul. Nałkowskich 110

więcej »

Dzień Sąsiada - III Edycja

14.06.2014

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 16 Filia Nr 2 oraz współorganizatorzy zapraszają na DZIEŃ SĄSIADA, który odbędzie się na Słomianym Rynku przy ul. Towarowej w Lublinie

więcej »

Wyniki otwartego konkursu

10.06.2014

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego polegającego na łagodzeniu skutków ubóstwa poprzez nieodpłatne dystrybuowanie żywności na rzecz najuboższych mieszkańców M. Lublin i osób bezdomnych

więcej »

Dzień Sąsiada

10.06.2014

Filia Nr 3 wraz z współorganizatorami zaprasza na Dzień Sąsiada, który odbędzie się na osiedlu im. A. Mickiewicza na boisku przy ul. Wallenroda w Lublinie

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - czerwiec 2014r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu czerwcu

więcej »

Festyn z okazji Dnia Dziecka

01.06.2014

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 19 Filii Nr 4 we współpracy z Parafią p.w. Dobrego Pasterza zorganizowali festyn z okazji Dnia Dziecka p.n. "Dzień radości"

więcej »

Festyn z okazji Dnia Dziecka

01.06.2014

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 18 Filii Nr 4 wraz ze współorganizatorami zorganizowali Rodzinny Festyn z okazji Dnia Dziecka

więcej »

Festyn z okazji Dnia Dziecka

31.05.2014

Centrum Aktywności Środowiskowej, Rada Mieszkańców Bloków Socjalnych przy ul. Antoniny Grygowej zapraszają wszystkich mieszkańców osiedla bloków socjalnych przy ul. Antoniny Grygowej 4 na Festyn z okazji Dnia Dziecka.

więcej »

Dzień Dziecka

30.05.2014

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 21 Filii 5, współorganizowali "Dzień Dziecka" we współpracy z Radą Dzielnicy "Głusk" i "Abramowice" oraz Radą Rodziców Zespołu Szkół Nr 9

więcej »

Wizyta studyjna z Ukrainy

30.05.2014

W Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli z Ukrainy w ramach projektu partnerskiego pn. "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgraniczego"

więcej »

Młodszy koordynator rodzinnej pieczy

zastępczej - wynik naboru - 28.05.2014r.

Wynik naboru na stanowisko - młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole ds. pieczy zastępczej i asysty rodzinnej

więcej »

Młodszy asystent rodziny - wynik naboru

28.05.2014r.

Wynik naboru na stanowisko: młodszy asystent rodziny w Zespole ds. pieczy zastępczej i asysty rodzinnej

więcej »

Piknik Rodzinny z Okazji Dnia Matki

26.05.2014

Centrum Aktywności Środowiskowej zaprasza wraz z Dzielnicowym Domem Kultury "Bronowice" na Piknik Rodzinny z Okazji Dnia Matki organizowany w ramach Obchodów Międzynarodowego Dnia Rodzin

więcej »

"Europejski Dzień Sąsiada"

24.05.2014

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 21 Filii Nr 5 współorganizowali "Europejski Dzień Sąsiada", który odbył się w ogrodach parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Lublinie przy ul. Głuskiej 145

więcej »

IX Festyn Rodzinny

23.05.2014

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 7 Filii Nr 2 we współpracy z Gimnazjum Nr 15 oraz Wielopokoleniowym Klubem Wolontariusza zaprasza na IX Festyn Rodzinny "Mama, Tata i ja"

więcej »

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

21.05.2014

Na terenie Domu Młodzieży SOS, przy ul. Jutrzenki 1 odbyły się uroczyste obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

więcej »

Nabór wniosków

20.05.2014

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

więcej »

"Lublin czyta Jana Pawła II"

19.05.2014

Uczestnicy, pracownicy oraz przyjaciele Zespołu Ośrodków Wsparcia włączyli się do akcji: "Lublin czyta Jana Pawła II". Uczestnicy spotkania czytali teksty Świętego Jana Pawła II.

więcej »

"Świadomy = Bezpieczny"

13.05.2014

W siedzibie Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów pracownicy Filii Nr 5 zrealizowali działanie środowiskowe z myślą o seniorach pn.: "Świadomy = Bezpieczny"

więcej »

"Rajd dla Dzieci"

09.05.2014

Filia Nr 5 we współpracy z Radą Dzielnicy "Dziesiąta" w dniu 9 maja 2014r. zorganizowała "Rajd dla Dzieci", zamieszkujących w obszarze Filii Nr 5

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - maj 2014r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu maju

więcej »

Spotkanie integracyjne"

28.04.2014

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 6 we współpracy z DPS im. Błogosławionego Jana Pawła II oraz Domem Kultury "Ruta" zorganizowali "Spotkanie integracyjne" w ramach III Lubelskich Dni Seniora

więcej »

III Lubelskie Dni Seniora

23-29.04.2014

Prezydent Miasta Lublin zaprasza w dniach 23-29.04.2014r. na III Lubelskie Dni Seniora

więcej »

Spotkanie prozdrowotne

24.04.2014

W ramach III Lubelskich Dni Seniora Filia nr 3 MOPR ul. Mieszka I 4 oraz Przedszkole nr 47 przy ul. Mieszka I 3 zorganizowały spotkanie prozdrowotne dla przedszkolaków

więcej »

Akcja "Dar czasu i serca"

kwiecień 2014

Filia Nr 3 i Sekcja Pracy Socjalnej nr 8 we współpracy z Wielopokoleniowym Klubem Wolontariusza zorganizowały akcję "Dar czasu i serca"

więcej »

Zaproszenie do konsultacji

16.04.2014

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu "Programu Aktywności Lokalnej Mieszkańców Miasta Lublin na lata 2014-2020"

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - 16.04.2014

Seniorzy z Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów Filia nr 5 MOPR spotkali się ze swymi przyjaciółmi przy wspólnym stole, aby w poszanowaniu tradycji cieszyć się Pańskim Zmartwychwstaniem

więcej »

"Łączymy pokolenia"

15.04.2014

Pracownicy socjalni Filii Nr 5, Sekcji Pracy Socjalnej Nr 17 przy ul. Róży Wiatrów 1 we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 40 w Lublinie przy ul. Róży Wiatrów 9 zorganizowali działanie środowiskowe pn. "Łączymy pokolenia"

więcej »

Śniadanie wielkanocne

15.04.2014

Pracownicy Dziennego Ośodka Wsparcia dla Bezdomnych przy ul. Młyńskiej 18 przy udziale sponsorów oraz zaangażowaniu klientów zorganizowali spotkanie "Śniadanie wielkanocne"

więcej »

Wyniki - asystent rodziny

10.04.2014

Wyniki - możliwości zatrudnienia na stanowisku asystenta rodziny

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - kwiecień 2014r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu kwietniu

więcej »

Wyniki konkursu

31.03.2014

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2014 roku zadań z zakresu "Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2013-2015"

więcej »

"Kwiatek dla Seniorki"

10.03.2014

Pracownicy socjalni Filii Nr 5, Sekcji Pracy Socjalnej Nr 17, przy ul. Róży Wiatrów 1 zrealizowali działanie środowiskowe pn.: "Kwiatek dla Seniorki".

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - 18.03.2014r.

W Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów odbył się wieczór poezji seniorów - uczestników Centrum Aktywizacji. Dla potrzeb tego spotkania Centrum przekształciło się w kawiarnię literacką "Cudzysłów"

więcej »

Działanie środowiskowe

13.02.2014

Pracownicy socjalni Filii Nr 5, Sekcji Pracy Socjalnej Nr 5, przy ul. Piekarskiej 27 zorganizowali działanie środowiskowe pt."ZAKOCHANI ZACZYTANI" skierowane do seniorów

więcej »

Bezpłatne porady ekspertów

Miejski Urząd Pracy w Lublinie zaprasza bezrobotnych mieszkańców Lublina do korzystania z bezpłatnych porad ekspertów z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i dostępnych ofert wsparcia

więcej »

Pudełko życia

program pilotażowy

Od 3 marca Miasto Lublin realizuje inicjatywę pn. "Pudełko życia". Jest to program kierowany do osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych - podniesienie poczucia bezpieczeństwa w zakresie zdrowia i życia

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - marzec 2014r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu marcu

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - luty 2014r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu lutym

więcej »

Akcja dla dzieci

16.01.2014

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 8 Filii Nr 3 przy ul. Mieszka I 4 zorganizowali akcję dla dzieci "GWIAZDKO MIŁA 2014"

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

Filia Nr 5 - styczeń 2014r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu styczniu

więcej »

Archiwum: 2013 » 2012 » 2011 » 2010 »