Wersja tekstowa strony dla słabowidzących
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Poradnik i kontakt
poradnik
inf. dla osob niesłyszących
adresy i telefony
gdzie się udać
wolontariat
prace społecznie użyteczne
współpraca z mediami
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
strategia
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekt systemowy
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 8 lutego 2016r.

Pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym w okresie jesienno-zimowym

uwaga Zwracamy się do mieszkańców Lublina o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy w okresie jesienno-zimowym

więcej »

Komunikat

W związku z powstającymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego informujemy, że są to próby wprowdzenia w błąd obywateli w żaden sposób niezwiązane z Ministerstwem Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

więcej »

Rodziny wspierające

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą non profit na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

więcej »

Wnioski i oświadczenia

Świadczenia rodzinne i fundusz aliment.

Wnioski do pobrania w sprawach o zasiłki rodzinne i dodatki, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne

więcej »

Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014r. realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, którego głównym celem jest udzielenie wsparcia poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków

więcej »

Świadczenia rodzinne - informacja

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 lipca 2015r. poz. 995 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, wchodząca w życie od dnia 1 stycznia 2016r.

więcej »

Świadczenia rodzinne - informacja

Informacja dot. zmiany ustawy o ubezpieczniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2015 r. poz. 1506)

więcej »

Świadczenia rodzinne - informacja

Informacja dotycząca podstawowych warunków przyznawania nowego świadczenia rodzinnego - świadczenia rodzicielskiego

więcej »

Świadczenia rodzinne - komunikat

Komunikat o zmianie kwot kryteriów oraz wysokości niektórych świadczeń rodzinnych

więcej »

Zabawa Choinkowa

22.01.2016r.

W Domu Kultury Kalinowszczyzna odbyła się Zabawa Choinkowa dla 40 dzieci (27 rodzin) z obszaru działania Filii Nr 1 Sekcji Pracy Socjalnej Nr 16

więcej »

Nabór kandydatów

19.01.2016r.

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. administracyjnych i zamówień publicznych

więcej »

Działanie środowiskowe

21-24.12.2015

Pracownicy socjalni Filii Nr 4, Sekcji Pracy Socjalnej Nr 22 przy ul. Paganiniego 12 zorganizowali działanie pn. "Świąteczne stroiki dla osób starszych i samotnych"

więcej »

Spotkanie opłatkowe

18.12.2015

Na Słomianym Rynku w dzielnicy Kalinowszczyzna odbyło się spotkanie opłatkowe połączone ze wspólnym ubieraniem choinki współogranizowane przez pracowników Sekcji Pracy Socjalnej Nr 16 Filii 1

więcej »

Wieczerza Wigilijna

18.12.2015

Pracownicy Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Bezdomnych Filii Nr 5 dzięki ogromnej życzliwoœci sponsorów oraz zaangażowaniu klientów zorganizowali Wieczerzę Wigilijną dla podopiecznych Ośrodka

więcej »

Ubieranie choinki osiedlowej

17.12.2015

Na osiedlu im. Adama Mickiewicza LSM już po raz czwarty odbędzie się akcja ubierania choinki osiedlowej. Współorganizatorem wydarzenia jest Filia nr 3 MOPR

więcej »

Zabawa Mikołajkowa

09.12.2015

Pracownicy Filii Nr 3, Sekcji Pracy Socjalnej Nr 6 przy ul. Jutrzenki 6 zorganizowali "Zabawę Mikołajkową" w Sali Zabaw FIKU MIKU

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

grudzień 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu grudniu

więcej »

Dnia Otwarte

30.11-02.12.2015

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza wszystkie osoby w wieku emerytalnym z miasta Lublin na Dni Otwarte

więcej »

Dzień Pracownika Socjalnego

17.11.2015

Na Zamku Lubelskim odbyły się uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego połączone z jubileuszem 25-lecia lubelskiej pomocy społecznej

więcej »

Zaproszenie do składania ofert

17.11.2015

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac remontowych oraz dostawę i montaż wyposażenia

więcej »

Nabór wniosków

10.11.2015

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

więcej »

Koncert Pieśni Patriotycznych

06.11.2015r.

Filia Nr 4 MOPR oraz Dzielnicowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Czechów" zapraszają na Koncert Pieśni Patriotycznych

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

grudzień 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu grudniu

więcej »

"Razem przeciw uzależnieniom"

29.10.2015r.

Filia Nr 2 MOPR zaprasza na otwarte spotkanie w ramach Kampanii informacyjnej "Razem przeciw uzależnieniom"

więcej »

Projekty socjalne

28.10.2015r.

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 4 Filii Nr 1 MOPR zrealizowali projekty socjalne pt. "Bezpieczny uczeń" oraz "Z kulturą na TY"

więcej »

Działanie środowiskowe dla seniorów

20.10.2015r.

Pracownicy Sekcji Pracy Socjalnej nr 11 Filii Nr 2 we współpracy z Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów przy ul. Maszynowej 2 organizują działanie środowiskowe skierowane do seniorów pod nazwą "Zdrowo żyć-zdrowym być"

więcej »

Obchody Dnia Seniora

16.10.2015r.

Filia Nr 3 MOPR i Współorganizatorzy zapraszają na tegoroczne obchody Dnia Seniora, które odbędą się w Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda 4a

więcej »

Dni Seniora na Czechowie

09.10.2015r.

Filia Nr 4 MOPR oraz Dzielnicowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Czechów" zapraszają na uroczyste obchody Dnia Seniora na Czechowie pod nazwą "Barwy jesieni"

więcej »

Spotkanie integracyjne na Felinie

30.09.2015r.

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 23 Filii Nr 2 oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo zapraszają na spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin korzystających ze wsparcia MOPR

więcej »

Fundusz alimentacyjny - komunikat

Informacja dot. wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016

więcej »

Świadczenia rodzinne - komunikat

Informacja dot. wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016

więcej »

Świadczenia rodzinne - komunikat

Informacja dot. specjalnego zasiłku opiekuńczego

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

październik 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu październiku

więcej »

Program "Aktywny Samorząd" 2015

modyfikacja treści

Oddział Lubelski PFRON uprzejmie informuje, że Rada Nadzorcza PFRON podjęła decyzję o modyfikacji treści pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

więcej »

Program "Aktywny Samorząd" 2015

zmiany w module II

Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015 roku.

więcej »

Program "Aktywny Samorząd" 2015

Komunikat w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2015r., którego realizatorem w imieniu Gminy Lublin jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

więcej »

Piknik Plenerowy "Ukłon dla jesieni"

18.09.2015r.

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 7 Filii Nr 2 MOPR oraz współorganizatorzy zapraszają seniorów zamieszkujących Koœminek oraz dzielnice sąsiednie na Piknik Plenerowy "Ukłon dla jesieni"

więcej »

Festyn w Parku Ludowym

30.08.2015r.

Filia Nr 1 MOPR składa serdeczne podziękowania Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Lubelskiego Oddziału Regionalnego przy ul. Narutowicza 54 oraz sponsorom Festynu "Bezpieczny powrót do szkoły"

więcej »

Projekt "Bajkowe wakacje"

13.08.2015r.

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 11 Filii Nr 2 MOPR przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego Filia Nr 3, zrealizowała projekt pn. "Bajkowe wakacje"

więcej »

Wynik naboru na stanowisko

23.07.2015r.

Wynik naboru na stanowisko młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (1 etat)

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

sierpień 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu sierpniu

więcej »

Asystent osoby niepełnosprawnej
w 2015r.

Od 1 kwietnia 2015r. rozpoczęła się realizacja zadania zleconego w ramach "Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2013-2015" "Świadczenie usług asystenta
osoby niepełnosprawnej"

więcej »

Zaproszenie do Projektu

Fundacja Fuga Mundi zaprasza niepełnosprawne osoby z terenu Miasta Lublin do uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej w ramach projektu: "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem OPS i PUP w realizacji kontraktów socjalnych"

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

lipiec 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu lipcu

więcej »

Archiwum: I-VI 2015 » 2014 » 2013 » 2012 » 2011