Wersja tekstowa strony dla słabowidzących
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Poradnik i kontakt
poradnik
inf. dla osob niesłyszących
adresy i telefony
współpraca z mediami
gdzie się udać
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
inne
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
strategia
Dokumenty
strategiczne
Projekty EU
Projekt systemowy
Mieszkanie i praca
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Bezpieczna przystań
Indywidualny Plan Działania
Własna firma - Twój sukces
Dialog międzykulturowy
Inny dom
Wspólny dom - Polska
Praca socjalna z imigrantami
STOP bierności
ROMA
Sami Sobie
Awans
EDUPART
@lterEgo
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
wtorek, 31 marca 2015r.

Pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym w okresie
jesienno-zimowym

uwaga Zwracamy się do mieszkańców Lublina o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy w okresie jesienno-zimowym

więcej »

Program "Aktywny Samorząd" 2015

zmiany w module II

Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015 roku.

więcej »

Program "Aktywny Samorząd" 2015

Komunikat w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2015r., którego realizatorem w imieniu Gminy Lublin jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

więcej »

Bezpłatne porady ekspertów

Miejski Urząd Pracy zaprasza bezrobotnych mieszkańców Lublina do korzystania z bezpłatnych porad ekspertów z zakresu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, prawa pracy i dostępnych ofert wsparcia

więcej »

Projekt pn. "Być na prostej"

25.03.2015r.

W siedzibie Środowiskowego Hufca Pracy przy ul. Łabędziej 16 w Lublinie odbędzie się spotkanie integracyjne uczestników Projektu pn. "Być na prostej" - skierowany do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

więcej »

Wernisaż prac

23-25.03.2015r.

W Trybunale Koronnym odbył się wernisaż prac wykonanych własnoręcznie przez uczestników Programu Aktywności Lokalnej "Potrzebni sobie nawzajem"

więcej »

Spotkanie integracyjne seniorów

20.03.2015r.

W siedzibie Zespołu Ośrodków Wsparcia - Centrum Usług Socjalnych w Lublinie przy ul. Lwowskiej 28 odbyło się spotkanie integracyjne seniorów działających w kółku teatralnym

więcej »

Spotkanie pt. "Łączymy pokolenia"

20.03.2015r.

W Środowiskowym Domu Samopomocy "Kalina" odbyło się spotkanie integracyjne pt. "Łączymy pokolenia", które stanowiło działanie o charakterze środ. realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej "Rodzina to my"

więcej »

Wyniki naborów

16.03.2015r.

Wyniki naborów na wolne stanowiska pracy w dziale ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

marzec 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu marcu

więcej »

Konkurs "Seniorzy w akcji"

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie "Seniorzy w akcji" Inkubator + dotacje

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

luty 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu lutym

więcej »

Spotkanie z okazji tłustego czwartku

12.02.2015r.

W siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo odbyło się "Spotkanie z okazji tłustego czwartku", zorganizowane przez pracowników socjalnych Sekcji Pracy Socjalnej Nr 23 Filii Nr 2

więcej »

Ferie zimowe

2-13.02.2015r.

W okresie ferii zimowych w Centrum Aktywności Środowiskowej realizowana była oferta wypoczynku zimowego skierowana do wszystkich uczestników placówki

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

styczeń 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu styczniu

więcej »

Informacja

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej udziela bezpłatnego wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin z terenu województwa lubelskiego

więcej »

Informacja o konkursie

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w konkursie: "Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami" kierowanym do samorządów, jednostek publicznych i przedsiębiorców

więcej »

Informacja o projekcie

Centrum Szkoleń i Innowacji zaprasza do udziału w projekcie "Czas na staż!" skierowany do osób niepełnosprawnych, niezatrudnionych i mieszkających na terenie województwa lubelskiego

więcej »

Archiwum: 2014 » 2013 » 2012 » 2011 » 2010 »