Wersja tekstowa strony dla słabowidzących
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Poradnik i kontakt
poradnik
inf. dla osob niesłyszących
adresy i telefony
gdzie się udać
wolontariat
prace społecznie użyteczne
współpraca z mediami
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekt systemowy
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
wtorek, 1 grudnia 2015r.

Pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym w okresie jesienno-zimowym

uwaga Zwracamy się do mieszkańców Lublina o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy w okresie jesienno-zimowym

więcej »

Komunikat

Szanowni Państwo, informujemy, że nastąpiła awaria telefonów stacjonarnych w siedzibie Sekcji Pracy Socjalnej Nr 22 przy ul. Paganiniego 12.
Prosimy dzwonić na tymczasowy numer: 697 280 668

Świadczenia rodzinne - informacja

Informacja dot. zmiany ustawy o ubezpieczniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2015 r. poz. 1506)

więcej »

Świadczenia rodzinne - informacja

Informacja dotycząca podstawowych warunków przyznawania nowego świadczenia rodzinnego - świadczenia rodzicielskiego

więcej »

Świadczenia rodzinne - komunikat

Komunikat o zmianie kwot kryteriów oraz wysokości niektórych świadczeń rodzinnych

więcej »

Wnioski i oświadczenia

Świadczenia rodzinne i fundusz aliment.

Wnioski do pobrania w sprawach o zasiłki rodzinne i dodatki, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne

więcej »

Dnia Otwarte

30.11-02.12.2015

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza wszystkie osoby w wieku emerytalnym z miasta Lublin na Dni Otwarte

więcej »

Dzień Pracownika Socjalnego

17.11.2015

Na Zamku Lubelskim odbyły się uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego połączone z jubileuszem 25-lecia lubelskiej pomocy społecznej

więcej »

Zaproszenie do składania ofert

17.11.2015

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac remontowych oraz dostawę i montaż wyposażenia

więcej »

Nabór wniosków

10.11.2015

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

więcej »

Koncert Pieśni Patriotycznych

06.11.2015r.

Filia Nr 4 MOPR oraz Dzielnicowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Czechów" zapraszają na Koncert Pieśni Patriotycznych

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

listopad 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu listopadzie

więcej »

"Razem przeciw uzależnieniom"

29.10.2015r.

Filia Nr 2 MOPR zaprasza na otwarte spotkanie w ramach Kampanii informacyjnej "Razem przeciw uzależnieniom"

więcej »

Projekty socjalne

28.10.2015r.

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 4 Filii Nr 1 MOPR zrealizowali projekty socjalne pt. "Bezpieczny uczeń" oraz "Z kulturą na TY"

więcej »

Działanie środowiskowe dla seniorów

20.10.2015r.

Pracownicy Sekcji Pracy Socjalnej nr 11 Filii Nr 2 we współpracy z Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów przy ul. Maszynowej 2 organizują działanie środowiskowe skierowane do seniorów pod nazwą "Zdrowo żyć-zdrowym być"

więcej »

Obchody Dnia Seniora

16.10.2015r.

Filia Nr 3 MOPR i Współorganizatorzy zapraszają na tegoroczne obchody Dnia Seniora, które odbędą się w Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda 4a

więcej »

Dni Seniora na Czechowie

09.10.2015r.

Filia Nr 4 MOPR oraz Dzielnicowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Czechów" zapraszają na uroczyste obchody Dnia Seniora na Czechowie pod nazwą "Barwy jesieni"

więcej »

Spotkanie integracyjne na Felinie

30.09.2015r.

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 23 Filii Nr 2 oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo zapraszają na spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin korzystających ze wsparcia MOPR

więcej »

Fundusz alimentacyjny - komunikat

Informacja dot. wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016

więcej »

Świadczenia rodzinne - komunikat

Informacja dot. wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016

więcej »

Świadczenia rodzinne - komunikat

Informacja dot. specjalnego zasiłku opiekuńczego

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

październik 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu październiku

więcej »

Program "Aktywny Samorząd" 2015

modyfikacja treści

Oddział Lubelski PFRON uprzejmie informuje, że Rada Nadzorcza PFRON podjęła decyzję o modyfikacji treści pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

więcej »

Program "Aktywny Samorząd" 2015

zmiany w module II

Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015 roku.

więcej »

Program "Aktywny Samorząd" 2015

Komunikat w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2015r., którego realizatorem w imieniu Gminy Lublin jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

więcej »

Piknik Plenerowy "Ukłon dla jesieni"

18.09.2015r.

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 7 Filii Nr 2 MOPR oraz współorganizatorzy zapraszają seniorów zamieszkujących Koœminek oraz dzielnice sąsiednie na Piknik Plenerowy "Ukłon dla jesieni"

więcej »

Festyn w Parku Ludowym

30.08.2015r.

Filia Nr 1 MOPR składa serdeczne podziękowania Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Lubelskiego Oddziału Regionalnego przy ul. Narutowicza 54 oraz sponsorom Festynu "Bezpieczny powrót do szkoły"

więcej »

Projekt "Bajkowe wakacje"

13.08.2015r.

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 11 Filii Nr 2 MOPR przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego Filia Nr 3, zrealizowała projekt pn. "Bajkowe wakacje"

więcej »

Wynik naboru na stanowisko

23.07.2015r.

Wynik naboru na stanowisko młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (1 etat)

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

sierpień 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu sierpniu

więcej »

Asystent osoby niepełnosprawnej
w 2015r.

Od 1 kwietnia 2015r. rozpoczęła się realizacja zadania zleconego w ramach "Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2013-2015" "Świadczenie usług asystenta
osoby niepełnosprawnej"

więcej »

Zaproszenie do Projektu

Fundacja Fuga Mundi zaprasza niepełnosprawne osoby z terenu Miasta Lublin do uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej w ramach projektu: "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem OPS i PUP w realizacji kontraktów socjalnych"

więcej »

IX Festyn Rodzinny "Razem do lata"

26.06.2015r.

Centrum Aktywności Środowiskowej wraz z Sekcją Pracy Socjalnej Nr 23G i Dzielnicowym Domem Kultury "Bronowice"w Lublinie oraz Partnerzy zapraszają na IX Festyn Rodzinny "Razem do lata"

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

lipiec 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu lipcu

więcej »

Festyn Kalinowszczyzna

20.06.2015r.

Filia nr 1 MOPR wraz współorganizatorami zorganizowała festyn "Zdrowe pokolenia bez nałogów w ramach Igrzysk Kalinowszczyzny", który odbył się na terenie obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 23

więcej »

Spotkania warszatatowe

18.06.2015r.

Bank Żywności w Lublinie zaprasza na pierwsze, inauguracyjne spotkania warszatatowe dotyczące edukacji kulinarnej i ekonomicznej

więcej »

"Pierwsza pomoc przedmedyczna"

16.06.2015r.

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 22 Filii Nr 4 MOPR zorganizowali w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 45 przy ul. Radzyńskiej 5 spotkanie dla uczniów klas: 0 i I pn. "Pierwsza pomoc przedmedyczna"

więcej »

Festyn Osiedlowy na Wrotkowie

13.06.2015r.

Filia Nr 5 zaprasza mieszkańców Osiedla im. Z. i W. Nałkowskich oraz sąsiadujących dzielnic do udziału w Festynie Osiedlowym na Wrotkowie, który odbędzie się na boisku szkolnym Gimnazjum Nr 3 przy ul. Nałkowskich 110

więcej »

Projekt pn. "Być na prostej"

Filia Nr 2 przy współpracy ze Środowiskowym Hufcem Pracy 3-18 realizuje projekt pn. "Być na prostej". Jest to cykliczne działanie o charakterze środowiskowym, skierowane do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

więcej »

Spotkanie edukacyjno-integracyjne

11.06.2015r.

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 23 z siedzibą Filii Nr 2 oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo zapraszają na spotkanie edukacyjno-integracyjne dla społeczności seniorów z osiedla Felin

więcej »

Dzień sąsiada

11.06.2015r.

Filia Nr 3 MOPR zaprasza na Dzień sąsiada, który odbędzie się na osiedlu im. A. Mickiewicza na boisku asfaltowym przy ul. Wallenroda

więcej »

Dzień sąsiada

10.06.2015r.

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 20 Filii Nr 5 zapasza mieszkańców Dzielnicy Zemborzyce i pozostałych dzielnic miasta Lublin na "Dzień sąsiada" organizowany na skwerze przy Tawernie La Traviata przy ul. Krężnickiej 6

więcej »

Zaproszenie na Festyn Rodzinny

09.06.2015r.

Filia Nr 2, Sekcja Pracy Socjalnej Nr 7 zaprasza mieszkańców Dzielnicy Kośminek oraz dzielnic sąsiednich na X Jubileuszowy Festyn Rodzinny "Mama, Tata i ja", który odbędzie się na skwerze przy ul. Droga Męczenników Majdanka 26

więcej »

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

02.06.2015r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie zaprasza na Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które odbędą się w Domu Młodzieży SOS przy ul. Jutrzenki 1

więcej »

Spotkanie z okazji Dnia Dziecka

01.06.2015

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 23 przy ul. Wł. Jagiełły 16 Filii Nr 2 oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo zorganizowali spotkanie z okazji Dnia Dziecka

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

czerwiec 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu czerwcu

więcej »

Festyn

31.05.2015

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 19 Filii Nr 4 we współpracy z Parafią Księży Sercanów p.w. Dobrego Pasterza zorganizowali festyn z okazji Dnia Dziecka p.n. "XII Dzień Radości"

więcej »

Festyn

30.05.2015

Na placu manewrowym WORD przy ul. Hutniczej 3 odbył się festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka połączony z Dniem Otwartym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

więcej »

Festyn

30.05.2015

Na placu przy Szkole Podstawowej Nr 52 odbyła się XII edycja festynu "Rodzina - Felina" pod hasłem "Bawmy się razem"

więcej »

Festyn

30.05.2015

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 18 Filii Nr 4 wraz z partnerami zorganizowali Rodzinny Festyn z okazji Dnia Dziecka

więcej »

Spotkanie międzypokoleniowe

27.05.2015

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 18 Filii Nr 4 zorganizowali spotkanie międzypokoleniowe z okazji Dnia Matki i Ojca pn. "W rodzinie siła"

więcej »

"Kawiarenka z okazji Dnia Matki"

26.05.2015

Pracownicy Sekcji Pracy Socjalnej Nr 17 we współpracy ze Świetlicą dla dzieci i młodzieży Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo oraz Akademią Aktywnego Seniora zorganizowali spotkanie pn.: "Kawiarenka z okazji Dnia Matki"

więcej »

Nabór wniosków

18.05.2015

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

więcej »

Bezpłatne porady ekspertów

Miejski Urząd Pracy zaprasza bezrobotnych mieszkańców Lublina do korzystania z bezpłatnych porad ekspertów z zakresu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, prawa pracy i dostępnych ofert wsparcia

więcej »

Bezpłatne porady prawne i obywatelskie

Lubelski Ośrodek Samopomocy serdecznie zaprasza na bezpłatne porady prawne i obywatelskie organizowane w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich

więcej »

Konkurs "Kreator miejsc pracy"

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej organizuje konkurs dla najlepszych pracodawców. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz zatrudnili najwięcej pracowników w 2014r.

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

maj 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu maju

więcej »

Podziękowania

Serdecznie podziękowaniania dla Pana Prezesa Fabryki Cukierków "Pszczółka" za przekazanie słodkich upominków dla uczestników Programów Aktywności Lokalnej "Potrzebni sobie nawzajem" oraz "Rodzina to my"

więcej »

Podziękowania

Serdecznie podziękowaniania dla Caritas Archidiecezji Lubelskiej za przekazanie słodkich upominków dla uczestników Programów Aktywności Lokalnej "Potrzebni sobie nawzajem" oraz "Rodzina to my"

więcej »

II edycja zajęć sportowo-rekreacyjnych

22.04.2015r.

Filia Nr 3 MOPR wraz z współorganizatorami zaprasza na bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne na świeżym powietrzu przy siłowni "pod chmurką" na osiedlu im. Adama Mickiewicza

więcej »

Spotkanie dla seniorów

22.04.2015r.

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 12 Filii Nr 2 przy współpracy ze Środowiskowym Hufcem Pracy 3-18 oraz słuchaczami Kolegium Pracowników Służb Społecznych zorganizowali spotkanie dla seniorów pn. "Kultura i tradycje Lubelszczyzny"

więcej »

Spotkanie koła chorych na Hashimoto

21.04.2015r.

Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hashimoto zaprasza na spotkanie poświęcone chorobom tarczycy, które odbędzie się w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Leszczyńskiego 23

więcej »

Spotkanie edukacyjne

16.04.2015r.

W Domu Nadziei Caritas przy al. Unii Lubelskiej 15 odbyło się spotkanie edukacyjne pt: "Rola asystenta w życiu osoby niepełnosprawnej" w ramach Programu Aktywności Lokalnej "Profesjonalny asystent osoby niepełnosprawnej".

więcej »

Spotkanie Wielkanocne

14.04.2015r.

W Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Antoniny Grygowej 4B odbyło się Spotkanie Wielkanocne z udziałem Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski Ks. Biskupa Artura Mizińskiego

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

kwiecień 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu kwietniu

więcej »

Śniadanie wielkanocne

31.03.2015r.

Pracownicy Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Bezdomnych Filii Nr 5 zorganizowali śniadanie wielkanocne dla podopiecznych Ośrodka

więcej »

Wernisaż prac

23-25.03.2015r.

W Trybunale Koronnym odbył się wernisaż prac wykonanych własnoręcznie przez uczestników Programu Aktywności Lokalnej "Potrzebni sobie nawzajem"

więcej »

Spotkanie integracyjne seniorów

20.03.2015r.

W siedzibie Zespołu Ośrodków Wsparcia - Centrum Usług Socjalnych w Lublinie przy ul. Lwowskiej 28 odbyło się spotkanie integracyjne seniorów działających w kółku teatralnym

więcej »

Spotkanie pt. "Łączymy pokolenia"

20.03.2015r.

W Środowiskowym Domu Samopomocy "Kalina" odbyło się spotkanie integracyjne pt. "Łączymy pokolenia", które stanowiło działanie o charakterze środ. realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej "Rodzina to my"

więcej »

Wyniki naborów

16.03.2015r.

Wyniki naborów na wolne stanowiska pracy w dziale ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

marzec 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu marcu

więcej »

Konkurs "Seniorzy w akcji"

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie "Seniorzy w akcji" Inkubator + dotacje

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

luty 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu lutym

więcej »

Działanie środowiskowe

27.02.2015r.

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 5 przy ul. Piekarskej 27 Filia Nr 5 MOPR zrealizowali działanie środowiskowe pt. "Miłość w Złotej Jesieni", skierowane do osób pozostających w związkach małżeńskich lub partnerskich

więcej »

Spotkanie z okazji tłustego czwartku

12.02.2015r.

W siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo odbyło się "Spotkanie z okazji tłustego czwartku", zorganizowane przez pracowników socjalnych Sekcji Pracy Socjalnej Nr 23 Filii Nr 2

więcej »

Ferie zimowe

2-13.02.2015r.

W okresie ferii zimowych w Centrum Aktywności Środowiskowej realizowana była oferta wypoczynku zimowego skierowana do wszystkich uczestników placówki

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

styczeń 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu styczniu

więcej »

Informacja

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej udziela bezpłatnego wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin z terenu województwa lubelskiego

więcej »

Informacja o konkursie

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w konkursie: "Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami" kierowanym do samorządów, jednostek publicznych i przedsiębiorców

więcej »

Informacja o projekcie

Centrum Szkoleń i Innowacji zaprasza do udziału w projekcie "Czas na staż!" skierowany do osób niepełnosprawnych, niezatrudnionych i mieszkających na terenie województwa lubelskiego

więcej »

Archiwum: 2014 » 2013 » 2012 » 2011